Program do inwentaryzacji wyposażenia – jaki wybrać?

Każdy, kto choć raz w życiu uczestniczył w inwentaryzacji wie, jak trudne jest to zadanie. Niestety brak dokładności podczas tego procesu powoduje szereg dodatkowych czynności wyjaśniających. Może to spowodować błędne wyliczenia podstawy podatku, a także niedostateczną wiedzę dotyczącą stanu magazynowego.

W jakim celu potrzebny jest program do inwentaryzacji?

Podejmując temat inwentaryzacji, warto skorzystać ze specjalnego oprogramowania. Program do inwentaryzacji wyposażenia ułatwi przegląd ogromnych ilości środków trwałych. znajdujących się na stanie magazynowym. W ten sposób liczenie ich może odbyć się w znacznie krótszym czasie.

Programy do inwentaryzacji wyposażenia, w połączeniu z mobilnym czytnikiem, w sposób automatyczny aktualizują stan remanentu. Ponadto są w stanie wygenerować raport końcowy. Czasem jest to możliwe nawet z sugestiami działań, do których powinno jeszcze dojść.

Co powinien posiadać program do inwentaryzacji wyposażenia?

Bez względu jaki jest cel i założenia remanentu, program do inwentaryzacji środków trwałych powinien być bardzo prosty w obsłudze. Ponadto powinien również dawać kompletny zakres działań, do których dochodzi podczas wykonywania remanentu. Głównie chodzi tu o możliwość skutecznego nanoszenia danych, połączenia z mobilnymi czynnikami, a także aktualizację stanów oraz zliczanie wszystkich informacji. W finalnym etapie także generowanie raportu końcowego.

Ważną cechą programu do inwentaryzacji wyposażenia jest jego wyjątkowa intuicyjność oraz prostota obsługi. Oczywiście własnoręczne przeprowadzanie spisu za pomocą programu oraz przy zaangażowaniu do tego specjalistów powoduje, iż każdy pracownik musi nauczyć się obsługi.

Czy bezpłatne programy do inwentaryzacji wyposażenia są dobre?

Przed skorzystaniem z darmowych programów do inwentaryzacji wyposażenia należy sobie uświadomić, że najczęściej są to programy, działające w określonym czasie lub w okrojonej funkcjonalności. Oczywiście programy te są w stanie przyjąć dane, choć rzadko generują z nich precyzyjne zestawienia gotowe do wskazania w raporcie końcowym inwentaryzacji.

Niestety ogromną wadą darmowych programów do inwentaryzacji jest brak odpowiednich zabezpieczeń. W przypadku oprogramowania do remanentu współpracuje ono z chmurami, a tam umieszczane są dane. Jeśli program nie będzie właściwie zabezpieczony, może dojść do wycieku tych danych, w tym często danych poufnych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie program do inwentaryzacji wyposażenia.