Praca poza granicami Polski

8 months ago

Podjęcie pracy zarobkowej poza granicami Polski nadal wydaje się być dobrym pomysłem na podreperowanie rodzinnego budżetu czy tez całkowitej zmiany życia. Olbrzymia ilość ofert pracy sezonowej i stałej za naszą zachodnią granicą świadczy o tym, jak chłonny jest europejski rynek. Poszukiwani są przede wszystkim wykwalifikowani specjaliści.

Jak szukać pracy za granicą?

Zachodni rynek pracy poszukuje przede wszystkim specjalistów z takich branż jak przemysł lekki, handel, automotiv. Inżynierowie chętnie podejmują zatrudnienie za granicą – to dla nich zarówno szansa na lepsze zarobki, ale i zdobywanie nowego doświadczenia. Podjęcie zatrudnienia za granią początkowo może być wyzwaniem – osoba wyjeżdżająca musi zadbać o swój komfort i zdrowie: wynająć mieszkanie, zadbać o odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne, założyć konto bankowe, na które spływać będzie wynagrodzenie za pracę. Często zdarza się, że w dużych firmach nowy pracownik zza granicy objęty jest opieką oddelegowanego pracownika czy osoby z kadr. Dzięki temu może on lepiej poznać firmę i jej strukturę.

Profity dla rodzin z dziećmi

Decydując się na pracę za zachodnią granicą warto zainteresować się tematem jakim jest Kindergeld. Zasiłek rodzinny na dziecko lub dzieci obejmuje wszystkich pracowników opłacających podatki w Niemczech, również obcokrajowców. Wiele osób stara się porównać Kindergeld a 500+. Musimy wiedzieć, że świadczenia te różnią się diametralnie. W przypadku niemieckiego zasiłku świadczenie jest wypłacane na każdego dziecko do 25 roku życia (o ile nie przerwało ono nauki). W przypadku dzieci niepełnosprawnych jest ono wypłacane przez całe życie. Aby uzyskać świadczenie konieczne jest złożenie wniosku w odpowiednim, niemieckim urzędzie nie później niż 6 miesięcy po rozpoczęciu pracy.

Metody Grabowski