Kurs montażu klimatyzacji w praktyce

Montowanie urządzeń klimatyzacyjnych może okazać się dobrym pomysłem na obranie ścieżki zawodowej. Osoby, które posiadać będą odpowiednie uprawnienia, mogą zdecydować się na pracę u innych lub też pomyśleć o rozwinięciu swojej działalności.

Prawidłowy montaż urządzeń

Kurs montażu klimatyzacji w praktyce przekazuje niezbędną wiedzę odnośnie prawidłowo wykonywanych działań podczas instalacji, jak również uruchamiania klimatyzacji. To szkolenia, gdzie duży nacisk kładzie się nie tylko na wiedzę, ale również na umiejętności praktyczne. Instalatorem klimatyzacji może zostać każda osoba, bez względu na to, jakie doświadczenie zawodowe posiada. Jedynym wymogiem jest ukończenie 18 roku życia. Szkolenia oferowane są przez różne ośrodki. Przykładowa, atrakcyjna oferta kursów, które oferowane są na terenie całej Polski, znajduje się na stronie https://grupasilesia.com.pl/oferta/kurs-sep-katowice . Szkolenia nie są długie. Organizowane są one w jeden dzień i trwają kilka godzin.

Ćwiczenia praktyczne pod okiem fachowych instruktorów

Cały kurs podzielony jest na dwie części: teoretyczną i praktyczną.

Teoria obejmuje takie zagadnienia jak:

  • rodzaje klimatyzatorów, jakie w chwili obecnej są na rynku,
  • dobór urządzeń zgodnie z indywidualnymi potrzebami, z uwzględnieniem mocy,
  • charakterystyka R410a , R32 , 1234 yf.

Praktyka to ćwiczenia, które pomogą m.in. na zdobycie takich umiejętności jak wykonywanie próżni, zakładanie urządzeń typu Split. Zajęcia pod okiem najlepszych instruktorów pomogą również na zdobycie takich umiejętności jak:

  • prawidłowy dobór narzędzi do montażu i demontażu,
  • wykonywania prób szczelności z użyciem dwóch metod – azotowej i podciśnieniowej,
  • możliwość nabijania klimatyzacji czynnikiem R32 oraz R410a,
  • demontaż urządzeń klimatyzacyjnych,
  • odzysk czynnika.

Możliwości rozwoju na rynku zawodowym

Instalator klimatyzacji to osoba, która ma ogromne szanse na pracę w swoim zawodzie. Coraz więcej klimatyzatorów pojawia się dookoła. Nie tylko w domach prywatnych, ale także w placówkach edukacyjnych, w budynkach użyteczności publicznej, itd.