Alimenty na małżonka – najważniejsze informacje

Rozwód jest trudnym momentem zmieniającym dotychczasowe życie o 180 stopni. Rozstający się małżonkowie muszą zorganizować swoje życie na nowo. Podczas rozprawy poruszane są ważne kwestie związane z majątkiem, opieką nad dziećmi i wysokością alimentów. Okazuje się, że sąd może nałożyć alimenty nie tylko na małoletnie dziecko, ale również małżonka. Komu przysługują alimenty na małżonka? Sprawdź!

Alimenty na małżonka w trakcie małżeństwa i po rozwodzie

Co zaskakujące, nałożenie obowiązku alimentacyjnego nie dotyczy jedynie osób, które właśnie się rozwodzą. Okazuje się, że jedna strona może zażądać pieniędzy od drugiej strony przed, w trakcie jak i po rozwodzie.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, na barkach obu małżonków spoczywa  obowiązek zaspokajania potrzeb założonej przez siebie rodziny, w tym również zaspokajania potrzeb życiowych współmałżonka. Wnoszone zasoby zależą od możliwości danej osoby. Jeśli jedna ze stron nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, współmałżonek mający poczucie krzywdy może ubiegać się o alimenty. W takiej sytuacji należy wystąpić do sądu z żądaniem, aby wynagrodzenie za pracę albo inne należności były całościowo albo w części wypłacane powodowi. Znacznie częściej alimenty pobierają osoby rozwodzące się.

Ile wynoszą alimenty na małżonka? Kwota przyznawana przez sąd nie jest stała. Wysokość kwoty uzależniona jest od  usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz majątkowych i zarobkowych możliwości osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Konsultacja z prawnikiem

Dociekanie swoich praw wymaga wiedzy na temat przepisów. Aby walka o należne pieniądze zakończyła się sukcesem, warto skorzystać  z pomocy doświadczonego prawnika.