Alimenty na małżonka – czym są i kiedy można o nie wnioskować?

Alimenty to zagadnienie kojarzone przede wszystkim z roszczeniami finansowymi dotyczącymi utrzymania dzieci. Niewiele osób jednak wie, że alimenty mogą również dotyczyć samych małżonków. Alimenty na małżonka przyznawane są w dwóch sytuacjach – warto zapoznać się z tym tematem!

Alimenty na małżonka podczas trwania małżeństwa

Dla wieli osób alimenty to temat nierozerwalnie związany z rozwodami. Okazuje się jednak, że o alimenty na małżonka można wnioskować w czasie trwania małżeństwa. Zadaniem małżonków jest zaspokajanie potrzeb rodziny – dotyczy to obojga małżonków. Jeśli jeden z nich nie spełnia tego zadania (np. w grę wchodzi przemoc ekonomiczna), drugi małżonek może wystąpić do Sądu Rodzinnego. W tej sytuacji Sąd nakłada na drugiego małżonka obowiązek płacenia określonej sumy pieniędzy do rąk powoda. Wnioskowanie o alimenty w trakcie trwania małżeństwa są coraz częściej podnoszonym tematem i mogą dotyczyć rodzin w której jeden z małżonków pracuje zarobkowo, drugi natomiast zajmuje się domem i dziećmi.

Alimenty na małżonka po ustaniu małżeństwa

Zarówno w trakcie sprawy rozwodowej, jak i po zakończeniu małżeństwa, możliwe jest wnioskowanie o alimenty na małżonka. Prawo daje taką opcję w bardzo konkretnych sytuacjach. Alimenty na małżonka należą się, kiedy w wyniku rozpadu małżeństwa sytuacja życiowa wnioskującego o alimenty małżonka znacząco się pogorszyła. Aby jednak móc walczyć o takie świadczenie koniczne jest udokumentowanie swojej sytuacji majątkowej i zarobkowej. O tym, czy alimenty zostaną przyznane, może decydować również to, który z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Po otrzymaniu alimentów możliwe jest wnioskowanie o podniesienie ich kwoty, jednak i tu znowu konieczne będzie udowodnienie sytuacji majątkowej.