Uprawnienia elektryczne

10 months ago

Wszystkie prace wykonywane z prądem, nawet te najprostsze, wymagają posiadania odpowiedniej wiedzy. Można ją zdobyć, poprzez uczestnictwo w kursie, umożliwiającym zdobycie uprawnień elektrycznych.

Kurs SEP

Zdobycie uprawnień elektrycznych, nie wymaga ukończenia żadnej szkoły o profilu technicznym lub elektrycznym. Jeśli jednak poziom naszej wiedzy w zakresie instalacji elektrycznych, nie jest na wysokim poziomie, warto wziąć udział w kursie przygotowawczym. Tego typu kursy, organizowane są przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Po odbyciu takiego kursu, można przystąpić do egzaminu. Oddziały SEP zlokalizowane są w każdym z miast powiatowych. Orientacyjny koszt na uprawnienia sep do 1kv to około 150 zł.

Czego można nauczyć się podczas kursu

Kurs na uprawnienia elektryczne składa się zarówno z części teoretycznej, jak i praktycznej. Podczas jego trwania, poruszane są różnego rodzaju zagadnienia, takie jak:
– BHP pracy na urządzeniach, instalacjach oraz sieciach elektroenergetycznych,
– obowiązki i zadania osób, które wykonują zadania na stanowisku elektryka,
– układy sieciowe,
– przepisy ogólne i wybrane elementy z zakresu prawa,
– sprzęt ochronny, który należy stosować, pracując na stanowisku elektryka,
– ochrona odgromowa i przepięciowa.
Uprawnienia do 1kv może uzyskać każda osoba, która posiada przynajmniej wykształcenie podstawowe oraz ukończyła 18 rok życia.
Ważną informacją jest to, że uprawnienia elektryczne nie są bezterminowe. Zdobyte uprawnienia muszą być odnawiane co 5 lat. Niestety wiele osób o tym zapomina lub wychodzi z założenie, że uzyskane uprawnienia sep do 1kv, zostały im nadane bezterminowo.
Odbycie kursu jest dobrym krokiem, szczególnie wtedy, jeśli nie posada się wykształcenia technicznego. Kurs przygotowuje zarówno do egzaminu, jak również do pracy na stanowisku elektryka. Odbywają się na nim bowiem zajęcia praktyczne dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1kv i powyżej 1kv, podczas remontów, konserwacji, obsługi i montażu. Na tego rodzaju kursie, uzyskać można kompletną wiedzę, dotyczącą uprawnień elektrycznych.
Uprawnienia do 1kv, mogą być kolejnym elementem, który pozwoli stać się bardziej atrakcyjnym na rynku pracy. Z pewnością zawsze warto inwestować w siebie i zdobywanie nowej wiedzy oraz umiejętności.

Metody Grabowski