Czy możliwe jest czyszczenie BIK?

11 months ago

BIK to prawdziwe utrapienie dla każdego, kto pragnie zaciągnąć kredyt konsumencki, hipoteczny czy jakikolwiek inny przy pomocy placówki bankowej. BIK to Biuro Informacji Kredytowej – jednostka magazynująca dane o każdym dłużniku. Informacje do BIK trafiają wprost z banków, gdzie zaciągamy kredyty. Jakie informacje znajdują się w naszych profilach BIK? Co ma na nie wpływ? Czy możliwe jest wyczyszczenie konta BIK?

Nasza historia BIK budowana jest na podstawie każdego kredytu czy zakupu na raty. Okazuje się także, że również fakt spłacania kart kredytowych czy debetowych jest odnotowywany w BIK. Taka historia przekazywana jest przez banki w celu zbudowana profilu rzetelnego lub nierzetelnego kredytobiorcy. W przypadku chęci zaciągnięcia kolejnych zobowiązań kredytowych banki zwracają uwagę na BIK i określają, czy jesteśmy dla nich pożądanymi klientami.
Na podstawie danych BIK bank może odmówić wydania kredytu – najczęściej powodem są informacje o nieregularnie spłacanych ratach. To jednak nie jedyny powód odmowy – okazuje się, że również brak historii kredytowej może okazać się wystarczający by bank udzielił odpowiedzi odmownej. Warto więc myśleć o budowaniu historii BIK, chociażby poprzez zakupy niewielkich przedmiotów na raty – nawet do kwot 300-400 zł.

Czyszczenie historii BIK – czy możliwe?

Jeśli uważamy, że konkretny wpis w BIK jest niezgodny z prawdą lub też nie ma większego znaczenia w przypadku zaciągania kolejnych kredytów możemy wnioskować o czyszczenie BIK. Proces ten polega na wystosowaniu odpowiedniego pisma do banku z prośbą o usunięcie wpisu. Czyszczenie konta BIK tra kilka tygodni.

admin