Immersja językowa coraz bardziej popularną metodą językową w przedszkolach

3 months ago

Immersja językowa (nazywana jest inaczej zanurzeniem w języku) to metoda, która przede wszystkim bazuje na osłuchaniu się z językiem – wypowiedziami dotyczącymi codziennych czynności, piosenkami, opowiadaniami. Początkowo dziecko tylko słucha wypowiedzi nauczyciela posługującego się językiem obcym, a potem, gdy zgromadzi odpowiedni zasób słów, zaczyna także samodzielnie mówić w języku obcym, naśladując nauczyciela.

Metoda ta powstała w latach 60-tych w Kanadzie. Język obcy służy do porozumiewania się i jednocześnie jest narzędziem do nauki innych, interesujących dla odbiorcy treści.
 
Obecnie uznaje się, że jest to najskuteczniejsza metoda nauki języka obcego.

Przedszkole językowe Wilanów daje dzieciom możliwość zanurzenia w języku – przebywania, uczenia się i zabawy w naturalnych środowisku. Język obcy jest niezwykle ciekawym i fascynującym wyzwaniem dla dziecka. A jego nauka, aby była skuteczna musi być przyjemna, a zarazem zapewniać rozwój we wszystkich czterech sprawnościach językowych, z wyraźną przewagą rozumienia ze słuchu i mówienia, nad czytaniem i pisaniem.

Nie ulega wątpliwości, że dzieci znacznie szybciej uczą się języków obcych. Przyswajają je intuicyjnie, nie mają takich barier językowych jak dorośli i szybko zapamiętują informacje. Właśnie dlatego w przedszkolach wykorzystuje się coraz częściej metodę immersji językowej w nauczaniu języków obcych, a nawet w zanurzaniu maluchów od samego początku w języku obcym.

Stały kontakt z nowym językiem pozytywnie wpływa na rozwój struktur mózgowych odpowiedzialnych za zdolności językowe i umiejętności nauki języków obcych. Decydując się na immersję językową dajemy dziecku kapitał, z którego będzie czerpało przez całe życie.

Dziecko słuchając wypowiedzi w języku angielskim zaczyna poszerzać słownictwo, wiążąc je z konkretnymi sytuacjami i przedmiotami., jednocześnie łatwiejsze jest dla niego wchodzenie w interakcję z lektorem, ponieważ dzieci mogą zwracać się do niego w języku polskim. To powoduje, że immersja nie jest całkowita, ale zwykle w przedszkolach realizujących takie programy poświęca się na nią około 50% czasu pobytu w przedszkolu, ale przedszkolak i tak i tak jest w stanie osłuchać się z językiem i szybko zacząć zdobywać nowe umiejętności językowe.

Metoda immersji językowej w nauczaniu przedszkolnym jest coraz bardziej popularna i korzysta z niej wiele przedszkoli – głównie tych prywatnych.

admin