Centralizacja rozliczeń VAT przez samorząd

6 months ago

1 października 2016 roku wchodzi w życie ustawa narzucająca jednostkom samorządu terytorialnego obowiązek centralizacji rozliczeń podatku VAT. W związku z zakresem zmian odbywają się szkolenia podatkowe.

Geneza ustawy

Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego jest efektem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-276/14 z 29 września 2015r.

Trybunał stwierdził w rzeczonej sprawie, że podmioty prawa publicznego nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej. W związku z tym jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, miasta, powiaty i województwa zobowiązane są od 1 stycznia 2017r. do podjęcia wspólnego rozliczania podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnym.

Zakres zmian

Znaczny zakres zmian wymusza na podległych im podmiotach odbycie szkoleń podatkowych, które przygotują je do nowych zasad. Centralizacja podatkowa powoduje, że jednostki samorządu terytorialnego stają się jako osoby prawne odpowiedzialne za rozliczenia podatku VAT. Skarbnicy i przedstawiciele organów osób prawnych staną się odpowiedzialni za rozliczenia prawne.

W tym kontekście jeszcze istotniejsze stają się szkolenia podatkowe przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanych i doświadczonych ekspertów. Odpowiedzialność za rozliczenia to istotna zmiana dla pracowników samorządowych, którzy są grupą szczególnie zainteresowaną podmiotem szkoleń podatkowych w tym zakresie.

Przyjemne z pożytecznym

Szkolenia podatkowe to nie tylko nauka nowych przepisów. Jest to również doskonała okazja nawiązania kontaktów z ludźmi z branży.
Podczas przerwy na lunch czy kawę, a podczas szkoleń wyjazdowych na wieczornych spotkaniach można rozpocząć wiele interesujących znajomości, które mogą zaowocować szeroko rozumianym rozwojem zawodowym.

Tekst powstał we współpracy z firmą WLR – szkolenia podatkowe

admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.