Automatyczna jazda

3 years ago

Badania potwierdzają, że kierowcy obsługujący automatyczną skrzynię biegów nieczęsto decydują się na zakup samochodu ze skrzynią manualną. Głównym powodem, który sprawia, że liczba zwolenników „automatu” stale wzrasta, jest większy komfort jazdy, szczególnie gdy kierowcy poruszając się po zatłoczonych drogach lub stoją w korkach. W tym przypadku nie muszą operować dźwignią zmiany biegów oraz sprzęgłem.

P-R-N-D – komfort jazdy

Głównym elementem automatycznej skrzyni biegów jest lewarek, który wprowadza skrzynię w wybrany tryb pracy. Oto znaczenie poszczególnych pozycji:

P – PARKOWANIE

Pozycja stosowana podczas pozostawiania samochodu na postoju, uruchamiania oraz gaszenia pojazdu. To położenie powoduje ograniczenie wszystkich kierunków ruch samochodu przy mechanicznym blokowaniu skrzyni, co nie wyklucza obracanie kół w dowolnym kierunku. Dlatego niezwykle istotnym jest użycie hamulca ręcznego celem zablokowania tylnych kół.

R – WSTECZNY

Skrzynia przestawia się na mechanizm prowadzenia samochodu do tyłu.

N- NEUTREALNY

Stosowany do bezkolizyjnej zmiany przełożeń, holowania lub postoju pojazdu. W przeciwieństwie do manualnej skrzyni biegów zabronione jest wrzucanie pozycji N podczas jazdy.

D – jazda

Mechanizm powalający na jazdę w przód.

1,2,3,L,S itp.

Pozycja, która blokuje dane przełożenie lub powoduje unieruchomienie specjalnego trybu jazdy. Jest wybierana podczas jazdy zgodnie z osiągniętą prędkością.
Źródło: eport2000.pl.

Metody Grabowski